Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9983111

צור קשר

gvulot@gvulot-biz.org.il

שלח דוא"ל

אתר הנצחה לתושבי הישוב .
יהי זיכרם ברוך...

דף הנצחה למוסקוביץ מנשה  ז"ל
(04/11/1927 - 31/07/1950)     ( ט חשון תרפח  -  יז אב תשי )

מנשה מוסקוביץ נולד 
4.11.1927  י' חשון תרפ"חעלה ארצה בשנת 1944נפטר בניכר 31.7.1950  י"ז אב תש"י מנשה
נולד ביאסי שברומניה.כבר
בילדותו בלט בהתפתחותו הבלתי רגילה, הצטרף לתנועת השומר הצעיר מגיל 12 והפך במהרה
להיות פעיל, מפעיל ומחנך.מנשה
היה ראשון בין בני כתתו וכבר כנער בן 14 התעניין מאד בחיים האידאים של הנוער
היהודי.למרות
שרומניה נמצאה באותם ימים תחת הכיבוש הנאצי, היתה שנת 1943 שנה שקטה ליהודים.
ברחוב היהודי קמו תנועות משיחיות רבות. ליד התנועות הציוניות והקומוניסטיות, קמה
תנועה שקראה להתיישבות בקלדוניה החדשה דווקא, עם הופעת הרעיון הזה, ראה עצמו מנשה
בין מייסדי הצנועה ועסק בריכוז צעירים יהודים מסביב לרעיון זה. המשבר האידאי לא
איחר לבוא ומנשה חזר לחיק תנועתו השומר הצעיר.בגיל
17 עלה מנשה ארצה עם חלק מחבריו ועבר עימם תקופת הכשרה בעין שמר. בגרעין בעין שמר,
היה מנשה בין מעצבי דמותה של החברה. בגיל 19 נמנה מנשה עם מייסדי קבוץ אלמגור
שאנשיו היו מייסדי קיבוץ  גבולות.במסגרת
הקיבוץ העצמאי הצעיר, סימל מנשה את המיזוג של החזון והמעש. הוא היה מעמודי התווך
בקבוץ ועמס על שכמו תפקידים מרכזיים.בעצם
ימי מלחמת העצמאות, בימי המצור על הנגב, נקרא מנשה לשליחות הדרכה בצרפת. בתקופת
עבודתו בתנועה בצרפת, עסק באירגון הדרכה וחינוך בהנהגת התנועה, בקיני הערים ובשתי
חוות הכשרה. אלה שהיו חניכיו, הם היום חלק ממגשימי התנועה בקבוץ הארצי.מנשה
נקטף ללא עת כתוצאה מדום לב והוא בן 23 בלבד. בנו אשר נולד אחר מותו נקרא על שמו,
מנשה.מנשה
הוחזר מהניכר למנוחת עולמים בקיבוצו גבולות.

הוסף< חזרה לאתר הנצחה
gvulot abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות